SET NƯỚNG ẤM NO

412,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Ba Chỉ cắt dẻ: 500g
 • Sườn bò Ribfinger: 500g
 • Thăn ngoại bò: 500g
Mua hàng

SET LẨU SUM VẦY 2

428,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Ba Chỉ bò Úc: 300g
 • Gầu bò Úc: 300g
 • Bắp bò Úc: 500
 • Sườn bò Úc: 500g 

 

Mua hàng

SET LẨU SUM VẦY 1

620,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Ba Chỉ bò Úc: 500g
 • Gầu bò Úc: 500g
 • Bắp bò Úc: 1000g
 • Sườn bò Úc: 500g
Mua hàng