SET QUÀ THƯỢNG HẠNG

3,227,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Striploin Wagyu MS8 250g
 • Striploin Wagyu MS9 250g
 • Cube Roll Wagyu MS8 250g
 • Cube Roll Wagyu MS9+ 250g
Mua hàng

SET QUÀ PHÁT TÀI

1,258,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Thăn ngoại CC 250g
 • Thăn lưng CC 250g
 • Striploin Wagyu MS5 250g
 • Cube Roll Wagyu MS5 250g
Mua hàng

SET QUÀ MAY MẮN

1,726,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Đùi cừu: 250g
 • Sườn cừu: 500g
 • Wagyu Striploin MS6: 250g
 • Wagyu Cube Roll MS6:  250g
Mua hàng

SET NƯỚNG ẤM NO

412,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Ba Chỉ cắt dẻ: 500g
 • Sườn bò Ribfinger: 500g
 • Thăn ngoại bò: 500g
Mua hàng

SET LẨU SUM VẦY 2

428,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Ba Chỉ bò Úc: 300g
 • Gầu bò Úc: 300g
 • Bắp bò Úc: 500
 • Sườn bò Úc: 500g 

 

Mua hàng

SET LẨU SUM VẦY 1

620,000 ₫

Rated 5.00 out of 5
 • Ba Chỉ bò Úc: 500g
 • Gầu bò Úc: 500g
 • Bắp bò Úc: 1000g
 • Sườn bò Úc: 500g
Mua hàng