Đùi heo trước 50% Iberico 50% ăn ngũ cốc

1,150,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

Đùi heo trước 50% Iberico 50% ăn ngũ cốc

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Torreón Ibéricos

Giá: 1.150.000đ/kg

Mua hàng

Đùi heo sau Jamón Torreón

1,600,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

Đùi heo sau Jamón Torreón

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Torreón Ibéricos

Giá: 1.600.000đ/kg

Mua hàng

Đùi heo sau 100% Iberico ăn hạt dẻ sồi

2,550,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Torreón Ibéricos

Giá: 2.550.000đ/kg

Mua hàng

Đùi heo trước 100% Iberico ăn hạt dẻ sồi

1,700,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

Đùi heo trước 100% Iberico ăn hạt dẻ sồi

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Torreón Ibéricos

Giá: 1.700.000đ/kg

Mua hàng

Đùi heo sau 50% Iberico ăn hạt dẻ sồi

1,350,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

Đùi heo sau 50% Iberico ăn hạt dẻ sồi

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Torreón Ibéricos

Giá: 1.350.000đ/kg

Mua hàng

Đùi heo trước 50% Iberico 50% ăn hạt sồi

1,250,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

Đùi heo trước 50% Iberico 50% ăn hạt sồi

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Torreón Ibéricos

Giá: 1.250.000đ/kg

Sản phẩm kèm giá đỡ và dao chính hãng

Mua hàng