SALADE NGA HỖN HỢP 3 LOẠI (1kg)

66,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

SALADE NGA HỖN HỢP 3 LOẠI 

Túi khối lượng: 1kg

Xuất xứ Bỉ.

Thương hiệu: Garden Fresh

Bảo quản: ≤-18o

Giao hàng tận nơi

Hotline đặt hàng: 024 6663221 hoặc 084 5060 555

Mua hàng

SALADE NGA HỖN HỢP 3 LOẠI (400G)

33,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

SALADE NGA HỖN HỢP 3 LOẠI 

Túi khối lượng:400g

Xuất xứ Bỉ.

Thương hiệu: Garden Fresh

Bảo quản: ≤-18o

Giao hàng tận nơi

Hotline đặt hàng: 024 6663221 hoặc 084 5060 555

Mua hàng

RAU CỦ HỖN HỢP 4 LOẠI (1kg)

66,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

RAU CỦ HỐN HỢP4 LOẠI.

Túi khối lượng:1kg

Xuất xứ Bỉ.

Thương hiệu: Garden Fresh

Bảo quản: ≤-18o

Giao hàng tận nơi

Hotline đặt hàng: 024 6663221 hoặc 084 5060 555

Mua hàng

RAU CỦ HỖN HỢP 4 LOẠI (400G)

33,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

RAU CỦ HỐN HỢP4 LOẠI.

Túi khối lượng:400g

Xuất xứ Bỉ.

Thương hiệu: Garden Fresh

Bảo quản: ≤-18o

Giao hàng tận nơi

Hotline đặt hàng: 024 6663221 hoặc 084 5060 555

Mua hàng

RAU CỦ ĐÔNG LẠNH HỖN HỢP 3 LOẠI (1kg)

66,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

RAU CỦ ĐÔNG LẠNH HỐN HỢP 3 LOẠI.

Túi khối lượng:1kg

Xuất xứ Bỉ.

Thương hiệu: Garden Fresh

Bảo quản: ≤-18o

Giao hàng tận nơi

Hotline đặt hàng: 024 6663221 hoặc 084 5060 555

Mua hàng

RAU CỦ ĐÔNG LẠNH HỖN HỢP 3 LOẠI (400G)

33,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

RAU CỦ ĐÔNG LẠNH HỐN HỢP 3 LOẠI.

Túi khối lượng:400g

Xuất xứ Bỉ.

Thương hiệu: Garden Fresh

Bảo quản: ≤-18o

Giao hàng tận nơi

Hotline đặt hàng: 024 6663221 hoặc 084 5060 55

Mua hàng

ĐẬU HÀ LAN ĐÔNG LẠNH 1kg

77,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

ĐẬU HÀ LAN ĐÔNG LẠNH (BỈ).

Túi khối lượng 1kg

Xuất xứ Bỉ.

Thương hiệu: Garden Fresh

Bảo quản: ≤-18o

Giao hàng tận nơi

Hotline đặt hàng: 024 6663221 hoặc 084 5060 555

Mua hàng

ĐẬU HÀ LAN ĐÔNG LẠNH 400G

33,000 ₫

Rated 5.00 out of 5

ĐẬU HÀ LAN ĐÔNG LẠNH (BỈ). Túi khối lượng 400g

Xuất xứ Bỉ.

Thương hiệu: Garden Fresh

Bảo quản: ≤-18o

Giao hàng tận nơi

Hotline đặt hàng: 024 6663221 hoặc 084 5060 555

Mua hàng